גיפט קארד

כרטיס גיפט קארד וירטואלי. ניתן לשימוש עד סיום היתרה. היתרה בכרטיס נקבעת בהתאם למחיר שנבחר.
המחיר חייב להיות בין ₪ 0.00 ל ₪ 1,000.00