הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות

תאריך עדכון אחרון 21/09/2017

מאורת הדרקון מכבדת את פרטיותך ולכן מחויבת להגן עליה. מאורת הדרקון נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שתהיה מודע למדיניות ולשיטות של מאורת הדרקון בתחום הפרטיות, ולבחירה שלך לגבי אופן איסוף המידע אודותיך והשימוש בו.

הצהרת פרטיות זאת חלה הן על מידע אישי והן על מידע לא אישי.

ההצהרה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד

סוגי המידע שאנו אוספים

מידע אישי
מידע אישי הוא מידע שמזהה אותך באופן פרטני. מאורת הדרקון עושה שימוש במידע אישי על מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך, ולספק לך שירות טוב יותר. אם תבחר לספק לנו מידע אישי, הוא ישמש אך ורק לצורך הקשר של מאורת הדרקון איתך. מאורת הדרקון לא תמסור, תמכור, תשכיר או תחכיר את המידע האישי שלך לאחרים. סוגי המידע האישי שתספק לנו בדפי האתר של מאורת הדרקון עשויים לכלול שם, כתובת משלוח וכתובת עבור חשבונית, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטים נוספים שתבחר למסור. מטרת איסוף המידע האישי הינה שיפור האתר, התאמת תכניו לצרכיך ותחומי העניין שלך ולהודיע לך על העדכונים הרלבנטיים לגביך.

מידע לא אישי
מידע לא אישי הוא מידע שאינו מזהה אותך באופן פרטני. מאורת הדרקון אוספת ומנתחת מידע לא אישי על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר מאורת הדרקון. המידע הלא אישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת במאורת הדרקון, התאריך והשעה של הגישה שלך לאתר, כתובות URL ייחודיות בהן ביקרת במאורת הדרקון, סוג הדפדפן שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך וכתובת ה- IP שלך. רוב המידע הלא אישי נאסף באמצעות קובצי cookie ("עוגיות") או טכנולוגיות ניתוח אחרות. דפי האתר של מאורת הדרקון עושים שימוש בעוגיות, בשרות Google Analytics ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית. השימוש בטכנולוגיות האמורות לעיל אינו נעשה לצורך גישה למידע אישי שלך אלא לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר מאורת הדרקון על חלקיו השונים וכל צורך שיפור האתר, ניהול מגמות וניהול האתר.

מידע על כרטיסי אשראי ואמצעי תשלום אחרים
מאורת הדרקון אינה אוספת, מתעדת או שומרת מידע כלשהו שקשור לכרטיסי אשראי או אמצעי תשלום אחרים. כל תשלום באשראי או בפייפאל באתר מאורת הדרקון מועבר לגוף חיצוני מוסמך - אתר לאומי קארד ואתר פייפאל בהתאם - ורק להם יש גישה למידע המזהה עבור אותו תשלום.
מאורת הדרקון מקבלת אך ורק את סטטוס התשלום, סכום התשלום, מספר אישור מזהה עבור התשלום, ושם וכתובת משלוח במידה ומידע זה סופק על ידך לחברת האשראי או לפייפאל.

גופים וחברות צד שלישי

כללי
לעיתים תעסיק מאורת הדרקון חברות צד שלישי באספקת שירותים כגון עדכון האתר, דיוור ישיר או משלוח הודעות למנויי האתר. במקרים כאלה, נספק לאותן חברות את המידע המינימלי הדרוש להן לאספקת השירותים ונאסור עליהן להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת. המידע שלך עשוי להישמר בשרתים במדינת ישראל או לפי בחירת מאורת הדרקון, במדינה אחרת, ואתה מסכים מראש להעברת המידע למדינה אחרת לצורך שמירתו, בכפוף לכללי אבטחת המידע המפורטים בהצהרה זאת.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים
לנוחיותך, מאורת הדרקון לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר מאורת הדרקון. איננו מאשרים אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או יוצרים מצגים כלשהם לגביהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים בלתי קשורים למאורת הדרקון אינו מכוסה על ידי הצהרת הפרטיות של מאורת הדרקון. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני מסירת מידע אישי שלך. ישנם צדדים שלישיים העשויים לחלוק את המידע האישי הנמצא ברשותן עם מאורת הדרקון; על שיתוף כזה חלה מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

הגנה על מידע אישי של ילדים

האתר מיועד לציבור הרחב מגילאי 18 ומעלה. מאורת הדרקון אינה אוספת ביודעין מידע אישי מילדים.

אופן השימוש במידע שלך

מאורת הדרקון עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק לך שירותים ועל מנת להבין טוב יותר את צרכיך ואת תחומי העניין שלך. אנו נשתמש במידע אודותיך על מנת להפנות אליך מידע רלבנטי, מענה לשאלות, לעדכן אותך בדבר שירותים, מוצרים חדשים ומבצעים. מעת לעת אנו עשויים להשתמש במידע אודותיך על מנת להתקשר אליך לשם עריכת סקרים או לצרכים אחרים. אנו ניתן לך הזדמנות לבחור את ההעדפות הפרטיות שלך בנוגע להתקשרויות מסוג זה. מידע אישי הנאסף במקוון עשוי להיות משולב עם מידע שתספק למאורת הדרקון באמצעות מקורות אחרים. מידע לא אישי נאסף לצורכי דיווח אודות השימוש באתר מאורת הדרקון, ביצועי האתר ויעילותו. מידע זה משמש לשיפור האתר ותוכנו.

עם מי נחלוק את המידע שלך?
מאורת הדרקון לא תעביר, לא תמסור ולא תמכור את המידע האישי שלך, לא תשכירו ולא תחכירו לאחרים. מאורת הדרקון לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט כאמור לעיל, אלא במענה לפניותיך, ו/או אם מאורת הדרקון תחויב לגלות מידע אישי על-פי דין או צו של בית משפט או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו דרושה לשם: (א) ציות לדרישות החוק או היענות להליך משפטי כנגד מאורת הדרקון או האתר; (ב) שמירה והגנה על הזכויות או הקניין של מאורת הדרקון ושל האתר, או (ג) פעולה בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של העובדים והנציגים של מאורת הדרקון, של המשתמשים במוצרים או בשירותים של מאורת הדרקון או של הציבור הרחב.
במקרה של מיזוג או שינוי מבנה של מאורת הדרקון או פעילותה עשוי המידע האישי שלך לעבור לגוף הממוזג או הרוכש. היה ויתרחשו מיזוג או רכישה כאמור, תעשה מאורת הדרקון כל מאמץ סביר על מנת להודיע לך במקרה שתחלוק עם הישות המתמזגת או הרוכשת את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, על מנת שתוכל להמשיך לשרתך.

דיוור ישיר ללקוחות

מאורת הדרקון עושה שימוש בתוכנת דיוור ישיר ושולחת מעת לעת ללקוחות הרשומים מידע הכולל עדכונים שוטפים, מידע על מוצרים חדשים, פרסום וכל חומר המאפשר שמירת קשר עם הלקוחות וקידום המכירות. באפשרותך לבקש להסיר את פרטיך מרשימת תפוצה זו בכל עת. בנוסף קיים קישור להסרה מיידית מרשימת התפוצה בתחתית כל מייל או תקשורת שנשלחת אליך.

העדפות פרטיות שלך והבחירה שלא לחלוק את המידע

מאורת הדרקון מאפשרת לך לבחור האם לקבל מגוון של מידע מהאתר. באפשרותך להירשם כמנוי על מנת לקבל מידע ושירותים ספציפיים מהאתר שאינם זמינים למשתמשים מזדמנים. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לכבד את העדפותיך.
מאורת הדרקון לא תעשה שימוש במידע אישי שלך למטרה אחרת מלבד זו שצוינה בעת שמסרת את המידע שלך. באפשרותך לקבל דיוור ישיר והודעות שיווקיות ככל שתהיינה. ניתן לעדכן את העדפותיך באתר בדף פרטי המשתמש.

המידע אודותיך וצדדים שלישיים

שירותים מסוימים של מאורת הדרקון קשורים לשירותים של צדדים שלישיים בלתי קשורים, וחלקן מציעים לך לחלוק הן עם מאורת הדרקון והן עם הצד השלישי את המידע האישי שהנך מספק. לא נחלוק את המידע האישי שלך עם אותם צדדים שלישיים אלא אם תבחר בכך.

הגישה למידע אודותיך ודיוקו
מאורת הדרקון שואפת לשמירה על דיוקו של המידע האישי שלך. אנו נספק לך גישה למידע שלך, ובין היתר נעשה מאמץ סביר לספק לך גישה מקוונת ואפשרות לשנות את המידע שלך.

אבטחת המידע האישי
מאורת הדרקון מחויבת לאבטחת המידע שהנך מספק לה ולשם כך נקבעו על ידה נוהלים לאבטחת מידע. מאורת הדרקון משתמשת בטכנולוגיות ונוהלים שונים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.

שינויים בהצהרה זאת
יתכנו עדכונים להצהרת מאורת הדרקון בעניין פרטיות מקוונת. עדכונים יפורסמו באתר כעדכון למסמך זה בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את ההצהרה המעודכנת, שכן היא המחייבת ממועד העדכון ואילך. המשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.

יצירת קשר
אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, ניתן לשלוח אותן לכתובת מייל: admin@dragonslair.co.il או דף "צור קשר" באתר מאורת הדרקון.